organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 1-3   

Obciążenia matki w sferze psychicznej i fizycznej w przypadkach sprawowania skrajnie trudnej opieki nad dzieckiem - niedostrzeganym problemem w orzecznictwie lekarskim


Jerzy T. Marcinkowski 1/, Hanna Wiśniewska-Śliwińska 1/, Aneta Klimberg 1/, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak 2/, Czesław Żaba 3/, Ryszard Szozda 4/

1/ Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2/ Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3/ Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4/ Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach

Streszczenie
Opisano przypadki ciężko uszkodzonych dzieci, ewidentnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, z rokowaniem jednoznacznie niekorzystnym - w których sądy zlecały wydanie opinii sądowo-lekarskiej odnośnie zakresu sprawowania nad nimi koniecznej opieki, w tym rehabilitacji. Rzecz w tym, iż wśród tych pytań nie ma żadnego, które dotyczyłoby obciążenia matki - zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej - wieloletnim sprawowaniem całodobowej, niezwykle trudnej opieki nad takim dzieckiem. Dlatego w odpowiedzi na pytania sądu odnośnie konieczności brania przez te dzieci udziału w turnusach rehabilitacyjnych należy stwierdzać, że - skoro te turnusy są pożądane dla dziecka - to są także bardzo pożądane dla matki, dla której sprawowanie tak ciężkiej opieki nad przewlekle chorym dzieckiem stanowi duże obciążenie - w sferze psychicznej jak i fizycznej. Zauważa się bowiem w tych przypadkach wyra¼ne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy: 1. nadmiernymi obciążeniami matki w sprawowaniu opieki nad tzw. dzieckiem specjalnej troski a 2. pogarszaniem się stanu zdrowia matki.

Słowa kluczowe:  opieka nad dzieckiem, obciążenie matki opieką, turnusy rehabilitacyjne, opiniowanie sądowo-lekarskie