organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 4-7   

Opinie biegłego sądowego i reakcje na ich treść


Ryszard Szozda

Śląska Izba Lekarska Katowice

Streszczenie
Autor opisał reakcje stron na opinie biegłych sądowych i ich uzasadnienia. Wskazał, że zawsze jedna ze stron procesu jest stroną przegraną, a każda porażka rodzi agresję. Przejawia się ona w różny sposób - od pism do czynów. W podsumowaniu autor wskazał, że należy zwrócić uwagę na problem opisany w artykule.

Słowa kluczowe:  biegły sądowy, opinia, reakcje na opinie