organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 32-36   

Orzecznictwo lekarskie odnośnie zdolności świadka do składania zeznań przed sądem


Jerzy T. Marcinkowski 1/, Hanna Wiśniewska-Śliwińska 1/, Aneta Klimberg 1/, Czesław Żaba 2/

1/ Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2/ Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
W praktyce biegłych sądowych nierzadkie są przypadki wydawania opinii na okoliczność, czy określona osoba jest zdolna do złożenia zeznań przed sądem. Przedstawiono przykład uzmysławiający, że niekiedy składanie zeznań przed sądem może być rzeczywiście związane z bardzo dużym stresem psychicznym. W takich przypadkach sąd może zarządzić obecność lekarza przy składaniu przed sądem zeznań przez świadka. Stresujące dla świadka może się okazać również wezwanie na badanie prowadzone przez biegłego lekarza sądowego. Niekiedy sąd zarządza przesłuchanie świadka na oddziale szpitalnym, w obecności psychologa.

Słowa kluczowe:  świadek, zdolność do składania zeznań, składanie zeznań przed sądem, stres przy składaniu zeznań