organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 37-38   

Pomoc po stracie bliskiej osoby


Julita Czyżewska

Dyrektor PZU ds. Likwidacji Szkód Osobowych i Świadczeń

Streszczenie
Każdego roku około 100 000 rodzin w Polsce nagle traci bliską osobę. Ponad 1000 rodzin rocznie zgłasza do PZU roszczenia z tytułu śmierci poszkodowanego, której sprawca posiada polisę OC w PZU. Do tej pory żadne towarzystwo ubezpieczeniowe na polskim rynku nie zapewniało kompleksowej pomocy osobom po nagłej stracie. Stało się to możliwe dzięki współpracy PZU i Fundacji NAGLE SAMI - pierwszej w kraju instytucji, która na szeroką skalę zajmuje się wsparciem dla osób, które straciły kogoś bliskiego.

Słowa kluczowe:  PZU, polisa OC, roszczenia z tytułu śmierci poszkodowanego