organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 39   

Zarys działalności PTOL w latach 2002-2013


Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

Streszczenie


Słowa kluczowe: