organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

© Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1)

Prace oryginalne
●  Obciążenia matki w sferze psychicznej i fizycznej w przypadkach sprawowania skrajnie trudnej opieki nad dzieckiem - niedostrzeganym problemem w orzecznictwie lekarskim 1-3
Jerzy T. Marcinkowski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Aneta Klimberg, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Czesław Żaba, Ryszard Szozda
●  Opinie biegłego sądowego i reakcje na ich treść 4-7
Ryszard Szozda
●  Komentarz do artykułu "Opinie biegłego sądowego i reakcje na ich treść" 8-11
Dionizy Bilski
●  O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego 12-18
Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski

Prace szkoleniowe
●  Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 19-27
Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski

Prace poglądowe
●  Kazuistyka sądowo-orzecznicza czy uogólniająca się tendencja w pozwach o błąd medyczny przeciwko oddziałom szpitalnym - na przykładzie stwardnienia rozsianego 28-31
Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Daniel Zielonka, Czesław Żaba, Hanna Wiśniewska-Śliwińska
●  Orzecznictwo lekarskie odnośnie zdolności świadka do składania zeznań przed sądem 32-36
Jerzy T. Marcinkowski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Aneta Klimberg, Czesław Żaba

Varia
●  Pomoc po stracie bliskiej osoby 37-38
Julita Czyżewska
●  Zarys działalności PTOL w latach 2002-2013 39
Anna Wilmowska-Pietruszyńska