organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Szanowni Państwo!

W 2002 roku zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (więcej informacji na stronie www.ptol.org.pl). Z inicjatywy Zarządu tego Towarzystwa od 2004 jest wydawane czasopismo naukowe "Orzecznictwo Lekarskie". Publikowane są w nim prace oryginalne, poglądowe oraz o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i polemicznym. Prace oryginalne są kwalifikowane do publikacji po zaopiniowaniu przez recenzentów, a pozostałe po akceptacji przez Radę Redakcyjną.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny ale tematycznie związany z szeroko rozumianym orzekaniem lekarskim. Jest kierowane głównie do lekarzy, bowiem orzekanie jest jednym z zasadniczych ich obowiązków, ale służyć ma wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio są związani z tą dziedziną wiedzy lekarskiej, a więc np.: psychologom, prawnikom, pracownikom instytucji ubezpieczeń społecznych, komercyjnych i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osobom zajmujących się polityką zabezpieczenia społecznego, organizacjom pozarządowym działającym w zakresie tej polityki, itp.

Orzekanie przez lekarzy jawi się jako bardzo ważna (i coraz ważniejsza), trudna a także odpowiedzialna część ich działalności. Od niego zależy z jednej strony poprawne dysponowanie funduszami (społecznymi, państwowymi lub firm ubezpieczających), uprawnieniami, przywilejami i różnymi ulgami a z drugiej strony - los orzekanego a czasem i jego rodziny. Zadaniem lekarzy zajmujących się orzekaniem jest znalezienie prawdy pomiędzy życzeniami badanego a oczekiwaniami instytucji zadającej im pytania. Ich obowiązkiem jest, w oparciu o posiadaną wiedzę lekarską i w zgodzie z własnym sumieniem, pomóc zleceniodawcy w dokonaniu uzasadnionych prawnie rozstrzygnięć przez fachowe opinie, wydane na podstawie własnych ustaleń i przedłożonej dokumentacji lekarskiej. Istotną rolę w procesie orzekania odgrywają normy prawne, te zaś ulegają częstym zmianom w zależności od reguł prowadzonej polityki bądź to przez państwo, bądź przez daną instytucję zlecającą wydanie opinii. Stąd wiedza orzecznicza (podobnie jak i cała wiedza medyczną) zdobyta podczas studiów nie jest wystarczająca; lekarz musi cały czas - "na bieżąco" - ją uzupełniać. Także temu celowi służyć ma nasze czasopismo.

Zwracamy się więc z apelem do wszystkich lekarzy a zwłaszcza klinicystów oraz świadczących usługi w zakresie orzekania lub zlecających takie usługi o nadsyłanie referatów, poglądów, opinii i informacji mogących podnieść poziom orzecznictwa. Zwłaszcza, że w tej dziedzinie wiedzy lekarskiej wśród ogółu medyków daje się zauważyć istotne braki i zaniedbania. Chcielibyśmy aby nasze czasopismo stało się szerokim forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz aby służyło poprawie jakości wydawanych opinii.

W imieniu Zarządu P.T.O.L.
Redaktor Naczelny
Dionizy Bilski