organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie

REDAKCJA
  • dr hab. n. med. Dionizy Bilski
      redaktor naczelny
  • dr Zygmunt Murowaniecki
      redaktor statystyczny
ADRES REDAKCJI
    Redakcja czasopisma
    Orzecznictwo Lekarskie
    Zarząd Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
    ul. Jana Pawła II 13 pok. 1005
    00-828 Warszawa

ADRES DO KORESPONDENCJI
    Redakcja czasopisma
    Orzecznictwo Lekarskie
    Oficyna Wydawnicza MA
    ul. Kusocińskiego 92a/21
    94-054 Łódź
WYDAWCA
    Oficyna Wydawnicza MA
    ul. Kusocińskiego 92a/21
    94-054 Łódź
    tel. 42 687-16-74
    fax 42 687-16-86
    e-mail: ma@21net.pl