organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

www.pth.pl Polskie Towarzystwo Higieniczne

www.phie.pl Kwartalnik "Problemy Higieny i Epidemiologii" wydawany od 2005 r. kontynuacja czasopisma „Problemy Higieny” wydawanego od 1977 r. Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące artykuły ukierunkowane głównie na medycynę profilaktyczną – a więc zajmującym się całokształtem zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i tradycyjnej higieny, w tym: medycyną społeczną, medycyną środowiskową i statystyką medyczną.

www.h-ph.pl kwartalnik "HYGEIA public health" wydawany jest od 2010 r. kontynuacja wydawanego w latach 1998-2004 czasopisma Hygeia. Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej lub angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

www.kosmet.pl Kwartalnik "Polish Journal of Cosmetology" wydawany jest od 1998 r. Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej i angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych, takich jak: dermatologia, immunologia, mikrobiologia, chemia, sensoryka.

www.ol.21net.pl Czasopismo "Orzecznictwo Lekarskie"wydawane jest od 2004 r. Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, ma charakter interdyscyplinarny ale tematycznie związany z szeroko rozumianym orzekaniem lekarskim.