organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Zamawianie czasopisma

Orzecznictwo Lekarskie

  • Od roku 2017 czasopismo "Orzecznictwo Lekarskie" będzie wydawane tylko w wersji elektronicznej.
    Czasopismo wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access) do wszystkich artykułów w wersji elektronicznej w formacie pdf (z licencją CC-BY-NC).
  • Dostępne są także egzemplarze w wersji papierowej numerów wydanych w latach poprzednich. Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 15 zł (w zamówieniach zagranicznych - 7$). W cenę wliczony jest koszt przesyłki.
  • Zamówienie można przesyłać na adres Wydawcy listownie bądź e-mailem ma@21net.pl lub
    dokonując wpłatę na konto Wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza MA Łódź 58 1020 3352 0000 1802 0011 8638.
  • W zamówieniu należy podać wykaz zamawianych numerów, adres na który egzemplarze papierowe wysłane zostaną pocztą oraz ew. dane do faktury.